Články - Articles

Aktualizováno 8.2.2022O zlatých nugetech z jižních Čech, který nyní vyšel ve sborníku prácheňského muzea v Písku.:  Formát PDF.

Jaroslav Cícha: Nálezy zlata detektory kovů na jihu Čech:  Formát PDF.

Se zlatokopkou na řece Kocábě:  redaktorka Práva dělala během otvírání klajmů v Novém Kníně rozhovor s Veronikou Štědrou. Formát PDF

Jiří FRÖHLICH, Kateřina MAŠLOVÁ, Jan JOHN: Archeologické nálezy ze středověkých zlatodolů na Hartmanicku
   Vlastivědný sborník muzea Šumavy X-2018. Formát PDF

Jiří Zikeš: Vulkanizmus.  Prezentace J. Zikeše o sopkách a vulkanismu pro JČ mineralogický klub 5.3.2018. Formát PDF

Litochleb J., Sejkora J., Velebil D.: Zlato z lokalit v ČR ve sbírce Národního muzea.  Formát PDF

Malec Jan, Pauliš Petr, Koťátko Luboš: Za zlatem do Rýchor. Převzato z časopisu Minerál 2017/6. Formát PDF

Mašlová Kateřina: Středověká a raně novodobá exploatace zlata na Vodňansku. Studium opomíjené součásti historické sídelní infrastruktury a ekonomiky regionu. PDF

Mašlová Kateřina: Montánní archeologie v jižních Čechách (identifikace a dokumentace těžebních areálů v okolí Vodňan) PDF

Jirásek, Konečný, Záruba: Jsou nálezy zlata v Krokonoších jen historií?

Jiří Fröhlich: Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě - formát PDF

Jiří Fröhlich: Výrobní areál rudných mlýnských kamenů pod hradem Orlíkem u Humpolce - formát PDF

Jiří Fröhlich: Rudný mlýn u Velhartic - formát PDF

Vít Štrupl, Miroslav Raus & Vladimír Zýval: Historická důlní díla v památkové zóně města Kašperské Hory - formát PDF

M. Ernée, P. Hrubý, K. Malý, M. Tomášek, J. Valkony: Raná expoatace akumuluací zlata na Českokrumlovsku - formát PDF

J.Klomínský a J. Pacovský: Historie psaná zlatem

článek J. Fröhlicha o středověkých zlatorudných mlýnech v Čechách

Zbyněk Buřival: Těžba je potřeba, ale ne tady (ke čtení)

Zbyněk Buřival: Těžba je potřeba, ale ne tady (ke stažení pro tisk pdf)

Jan Soumar: Kde těžba není sprosté slovo

Toms Bohumil: Historické důlní revíry na těžbu zlata a stříbra na Šumavě a v pošumaví

Matouš Lázňovský: Bude dost zlata? Česko sedí na pokladu, ale jinde je nalezišť málo

    http://technet.idnes.cz/cena-zlata-bude-stoupat-protoze-nenachazime-dost-novych-zasob-pb5-/tec_technika.aspx?c=A120327_164822_tec_technika_mla

Jiří Škoda: Za den zlatokopem, Kokteil 2011/10 - pdf ke stažení

Railich Petr, Doležal Petr, Brom Zdeněk: Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko) nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické.

ke stažení (pdf, 4 MB):  Šrein, Litochleb, Šreinová, Šťastný, Kolman, Velebil, Dryák:

      Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy.

Doporučení jak rýžovat a pokud možno nenarazit (ke čtení)

Doporučení jak rýžovat a pokud možno nenarazit (ke stažení pro tisk pdf)

Medek Zdeněk: Ověření zlatonosnosti v oblasti Benecka

zajímavý článek Radko Táslera z časopisu Krkonoše o těžbě zlata Na Rýchorách

historie těžby zlata v JV Krkonoších

  Morávek Petr: Naučná stezka Zlaté Psí Hory

  Váňa Tomáš: Naučná stezka Kozí Hory - Libčice

  LhotskýPavel: Naučná stezka Nový knín a okolí

  Mapa naučných stezek Novoknínska

  Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR.ING: Průmyslové technologie - úvod, scripta, ke stažení - formát PDF, 925 KB

  Ryšlink Pavel: Vypili mrtvého dědečka

  Synek Ivan: Lucie noci upije a dne nepřidá

  Howadoor: Humanismus s řádnou tyčí v ruce

  Zlato z vesmíru, článek z Blesku 24.1.2004

  Jak rýžovat - návod, překlad z angličtiny

  Synek Ivan: Pohnulo zemětřesení v Asii zeměkoulí ?

  Detektor XP GOLDMAXX

  Zabij bobra, zachráníš strom

  ŠTĚCHOVICE - Historie těžby zlata, převzato, copyright Speleo klub Kladno 2003

  Howadoor: Jak jsem změnil svět

•  Desatero přikázání zlatokopa z originálu THE MINERS TEN COMMANDMENTS z roku 1853 od J.M.Hutchingse

  Illášová Ludmila, Turnovec Ivan: Ověření recentních Au rozsypů pod Tríbečem

  Čáka Jan, Majer Jiří: Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin

  Donath-Burson-Marsteller: Těžba zlata v Kašperských horách

  Gribov P. BrDr, CSc: Typologie zjevů brdských aneb pojednání o příčinách, vlastnostech a souvislostech

  Hrazdíra Petr: České mincovnictví a ložiska drahých kovů - odkaz na stránky ČGÚ

  Naučná stezka - Jílovské zlaté doly - odkaz na NoHmé Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

  Turnovec Ivan: Zlato a zlatokopové v Čechách

  Zlatokopectví ve Zlatých Horách

  Zlato - heslo sweb.cz/Tahak/Chemie.htm 

  Patentový spis č. 16574

  Mapa starých dolů na zlato a stříbro v okolí Českého Krumlova

  Zlaté děvče Michaela vyzkoušela svoje ruce - překlad článku z Wee Papers

•  Odkaz  na článek Leoš Drahota : Poklady České země I - Zlato - v magazínu Moskyt  http://www.moskyt.net/view.php?nazevclanku=poklady-ceske-zeme-i-zlato&cisloclanku=2003121914

       

       

English:

•   GOLD PANS of every shape - zajímavý článek o různých tvarech rýžovacích pánví na adrese:
     http://www.mine.mn/Gold_Pan.htm

 James Hutchings:  THE MINER'S TEN COMMANDMENTS

  Panning Instructions - instrukce jak rýžovat

  Discovery of an antique gold mine in Belgium

  Brief History of the Novy Knin Gold District and the Kocaba Valley Area

 Gold Prospecting Techniques  www.geologyone.com/gpros.htm 
 Golden Girl Michaela Tries Her Hand - Article from Wee Papers
    

Rusky - Russian - По Руски:
•  
 Где и как искать золотые самородки
 Ložiska zlata a platiny v Rusku
 ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ
 Nuget Zlaté srdce
 Obrázky z Ruska 
 ЗОЛОТО -  Коллекция самородков 
 ПОИСК САМОРОДКОВ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРАМИ
 Slovensko-ruský online slovník na adrese http://www.slovnik.org/cgi-bin/slovnik.pl