Základní údaje o Českém klubu zlatokopů

Historie zlatokopeckých soutěží ve světě a u nás

Jak rýžovat

Desatero přikázání zlatokopa dle J.M.Hutchingse 1853

Medailové výsledky členů České asociace zlatokopů

  Výše uvedené aktivity byly oceněny v roce 2017 při 21. Setkání hornických měst a obcí ČR v Chomutově cenou „Český permon“,
  který byl udělen Sdružením hornických a hutnických spolků České republiky
  Českému klubu zlatokopů za dlouholetou propagaci rýžování zlata.
  Soška „Českého permona“ zdobí klubovou expozici v Muzeu zpracování a těžby zlata v Novém Kníně.