O rýžování

Rýžování lze rozdělit v zásadě na dva případy. Jednak sportovní rýžování na závodech a rýžování ve volné přírodě, v tocích obsahující přírodní (náplavové) zlato , které se do nich dostalo zvětráváním a vyplavováním zlatonosných hornin (tzv. primárních ložisek zlata).

 

Princip soutěžního rýžování

Základní vybavení zlatokopa

Detektory kovů

 

Česká asociace zlatokopů (ČAZ) se distancuje od činnosti takových "zlatokopů", kteří by svým počínáním porušovali platné zákony ČR týkající se ochrany životního prostředí (č. 17/1992 Sb.,114/1992 Sb.), využívání nerostných surovin [Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)] a stanovy ČAZ.