Česká asociace zlatokopů (ČAZ) je dobrovolná, nezisková organizace kolektivních a čestných členů na základě společného zájmu. Sdružuje amatérské a profesionální zájemce o geologii, historii hornictví, současné směry ve vyhledávání a v těžbě přírodního zlata a o mezinárodní soutěže a osvětové akce, zaměřené na metody prospekce a zpracování zlata a těžkých minerálů.

Cíle činnosti Asociace
a) Posláním této organizace je zastřešovat, odborně garantovat a propagovat zájmy klubů, zabývajících se sportovní i odbornou činností spojenou s historií těžby zlata.
b) Zastupuje tyto kluby jako jejich jediný a zplnomocněný reprezentant ve Světové asociaci zlatokopů (dále jen WGA) a při mezinárodních jednáních.
c) Asociace slouží jako konzultant a hlavní garant národních i mezinárodních soutěží v rýžování zlata a dalších nerostných materiálů a zajišťuje jejich průběh v souladu se světovými pravidly.
d) Asociace přímo jedná se statutárními či pověřenými zástupci klubů, jenž je povinen informovat své členy.
e) Asociace zprostředkovává klubům informace o akcích, technikách, nových ujednáních a dostupném vybavení, a shromažďuje tuzemskou i zahraniční dokumentaci.
f) Asociace spolupracuje se Slovenskou asociáciou zlatokopov zejména při organizaci společných soutěží.

Kompletní znění stanov zde.